Meie põhitegevusalad on:

epopõrandad, polüuretaankatted; nende müük ja paigaldus, hooldus
Epopõrandad on isetasanduvad või liivamassiga segatud epomass katted. Epokatteid saab valmistada erievates
toonides, struktuuris ja kujunduses. 
tõstetud põrandad; nende müük ja paigaldus
Tõstetud põrandad (tõstpõrandad) on suuremalt jaolt kasutuses serverite ja seadmete ruumides või ruumides,
kus on vajalik aluspõranda alla jätta ruumi kaablitele või jahutusele. 

 siirdeseinad, voldikseinad, voldikuksed. Nende müük, paigaldus ja hooldus