Tõstetud terrassid

Tõstetud terrassipõrandad on eelkõige mõeldud välipindadele, kus vajatakse aluspinna tõstmist kõrgemale tasapinnale või kalletega aluspinna tasandamiseks selliselt, et terrass oleks loodis (sirge) ning sellelt alla valguv vesi voolaks mööda terrassi all olevat kalletega pinda ära.
Tõstetud terrassid on kõrgelt koormatavad, paigaldatavad kalletega aluspindadele. Tõstetud terrassidel saab kasutada erinevaid materjale nagu puitlaudis, erinevad kiviplaadid, metallrestid, klaas, jne.
Kiviplaatidest terrass

Klaasplaatidest terrass