Neli erinevat kogunemistüüpi

Saad valida nelja erineva kogunemistüübi vahel olenevalt sellest, millised on ruumid ja millised on ruumi tehnilised võimalused seinade paigaldamiseks. Voldikseina elemendid ripuvad kas keskributusega või juhtlatiga nihkes- servriputusega. Servriputusega seinad saadaval ainult koos alumise juhtlatiga, keskriputusega ainult ülemise juhtlatiga.

Keskripustusega, üheosaline voldiksein, mis koguneb juhtlati ühte serva ja äärmine element töötab läbikäigu uksena.

Üheosaline, keskriputusega voldiksein

Koguneb juhtlati ühte serva, rullikud elemendi keskel, äärmine element toimib
läbikäigu uksena.

 

 

Keskelt avanev (kaheosaline), keskriputusega voldiksein

Koguneb juhtlati mõlemasse serva, rullikud elemendi keskel, keskmised elemendid
toimivad paaris-ustena.

 

Üheosaline, servriputusega voldiksein

Koguneb juhtlati ühte serva, rullikud elemendi servas, äärmine element
toimib läbikäigu uksena.

 

 

Kaheosaline, servriputusega voldiksein

Koguneb juhtlati mõlemasse serva, rullikud elemendi servas, keskmised
elemendid toimivad paaris-ustena.