Helipidavus

Ruumidesse, kuhu on seatud kõrgemad või täpsemad nõudmised helipidavuse suhtes, saame pakkuda rahvusvaheliste normide nõuete järgi testitud siirdeseinasid. Seinad on testitud Rootsis Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut laborites ning klassifitseeritud vastavalt 41 – 53 dB Rw.
Arvamus helipidavuse osas võib olla väga subjektiivne, mis võib osutuda teatud olukordades vägagi problemaatiliseks. Järgnevas toome mõned näited, milliselt hinnatakse helipidavust eri olukordades.

Rw 52-53 dBTäielik helipidavus tavakõne suhtes. Hüüdeid, valju muusikat jms on võimalik kergelt kuulda.
Sobiv helipidavus kõrgemate helipidavusnõuetega ruumidele.
Rw 48-51 dBHelipidavus tavakõne suhtes. Hüüdeid, valjemat müra on võimalik kergelt kuulda. Sobiv helipidavus
kõrgete helipidavusnõuetega ruumidele, kus vajatakse privaatsust, kuid täielik helipidavus
pole vajalik.
Rw 44-47 dBPiiratud helipidavus tavakõne suhtes. Teatud osa kõvehäälelisest kõnest on võimalik kuulda,
sõnade eristamine raskendatud. Helipidavuse tase, mis on sobilk näiteks bürooruumide osade
eristamiseks.
Rw 40-43 dBTavakõne on kohati eristatav, suurem müra kosta peaaegu täielikult. Sobib ruumidele, kus helipidavuse
nõuded on madalamad.
Rw 32-39 dBTavakõne on eristatav, suurem müra selgelt eristatav. Sobib ruumidele, kus nõuded helipidavusele on
minimaalsed.